Disclaimer

Disclaimer van AppartementBreda

AppartementBreda is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementBreda, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementBreda zijn verbonden. AppartementBreda is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementBreda beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementBreda is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementBreda worden aangeboden. AppartementBreda garandeert niet dat de op AppartementBreda aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementBreda garandeert ook niet dat de op AppartementBreda aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementBreda garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementBreda hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementBreda is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementBreda. U vrijwaart AppartementBreda voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementBreda.